Witamy na stronie kierunku Mechatronika

Wychodząc naprzeciw zmianom na rynku pracy, w roku akademickim 2010/2011 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego zostaje uruchomiony nowy kierunek studiów Mechatronika. Zbudowany na interdyscyplinarnej wiedzy program studiów gwarantuje możliwość nabycia przez studenta nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej wiedzy na temat najbardziej aktualnych zagadnień i najnowszych rozwiązań w dziedzinie mechatroniki.

Studia na kierunku Mechatronika pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrego wykształcenia podstawowego w zakresie: mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowego wspomagania.

Absolwent posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Może podjąć pracę w przemyśle: elektromaszynowym - wytwarzającym układy mechatroniczne, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

Uczestnicy studiów mają do wyboru szereg specjalizacji, by byli jak najlepiej przygotowani do podjęcia pracy zawodowej.