Specjalizacje II stopień

1. Projektowanie mechatroniczne

W zakresie przedmiotów specjalnościowych na ścieżce dyplomowania Projektowanie mechatroniczne studenci zdobywają wiedzę i umiejętności na temat: sterowania obiektami mechatronicznymi, projektowania przetworników w zależności od specyfiki ich zastosowań, budowy i zasady działania oraz obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w przemyśle.

2. Technologia układów mikromechatronicznych

W zakresie przedmiotów specjalnościowych na ścieżce dyplomowania Technologia układów mikromechatronicznych studenci zdobywają wiedzę i umiejętności na temat: funkcjonalnych materiałów ceramicznych dla mikromechatroniki, nowoczesnych technologii w mikromechatronice, projektowania materiałów inżynierskich oraz zastosowania mikrokontrolerów i sterowników.