Specjalizacje I stopień

Po zaliczeniu semestru trzeciego studenci wybierają jedną z trzech specjalizacji, która najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom i predyspozycjom.

1. Komputerowe wspomaganie w projektowaniu i eksploatacji maszyn

Komputerowe wspomaganie w projektowaniu i eksploatacji maszynW zakresie przedmiotów specjalnościowych studenci zdobywają szeroką wiedzę ukierunkowaną na poznanie komputerowych technik wspomagania procesu konstruowania oraz metod numerycznych analizy konstrukcji, zaawansowanych systemów wspomagania projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji CAD/CAM/CAE. Absolwent specjalizacji dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu projektowania 2D i 3D oraz podstawowych analiz inżynierskich. Wykształcenie absolwentów specjalności predestynuje ich do pracy w biurach konstrukcyjnych zakładów przemysłu maszynowego, jak również w firmach projektowo-doradczych oraz ośrodkach naukowo-badawczych.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Komputerowa analiza obrazu w mechatronice
 • Komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej
 • Projektowanie i badanie układów mechatronicznych
 • Komputerowe projektowanie i analiza numeryczna części maszyn
 • Komputerowo wspomagane wytwarzanie części maszyn (CAM)

2. Systemy sterowania w proekologicznych zastosowaniach

Inżynieria multimediówW trakcie realizowania kolejnych modułów omawianej specjalności studenci zdobywają szeroką wiedzę ukierunkowaną na poznanie nowoczesnych technologii źródeł energii odzyskiwanej i odnawialnej. Uzyskują informacje o nowych formach i metodach konwersji energii, między innymi o wykorzystaniu tzw. energii rozproszonej, w tym energetycznym wykorzystaniu hałasu i drgań. Absolwent specjalizacji będzie dysponował rozległą wiedzą nie tylko z zakresu energetyki odnawialnej, ale również z zakresu systemów zarządzania energią w indywidualnych gospodarstwach domowych i zakładach przemysłowych. Znając nowoczesne systemy sterowania i monitoringu będzie potrafił optymalizować zużycie, a także wytwarzanie energii. Wykształcenie absolwenta tej specjalności predysponuje go do pracy między innymi: w biurach projektujących nowoczesne systemy grzewcze, klimatyzacje i wentylacje, w biurach projektujących systemy zarządzania inteligentnymi budynkami, elektrowniach i ciepłowniach konwencjonalnych, na farmach wiatrowych i słonecznych, w innowacyjnych firmach automatyki budynkowej stosujących bezprzewodowe i bez bateryjne systemy sieci czujnikowe zasilane z energii odzyskiwanej z otoczenia z drgań (materiały piezoelektryczne), z ciepła (materiały termoelektryczne) i smogu elektromagnetycznego (materiały magnetostrykcyjne). Warto nadmienić, że założenia niniejszej ścieżki mieszczą się w wykazie krajowych inteligentnych specjalizacji wydanym przez Ministerstwo Gospodarki.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Systemy SCADA
 • Komputerowe wspomaganie projektowania systemów sterowania
 • Systemy wizyjne i nawigacyjne
 • Systemy inteligentnego budynku
 • Technologie źródeł energii odzyskiwanej i odnawialnej

3. Mikromechatronika

MikromechatronikaWspółczesne osiągnięcia technologii półprzewodnikowej doprowadziły do konieczności opracowania przyrządów pozycjonujących z mikroprzemieszczeniem. Ocenia się, że aktuatory (urządzenia wykonawcze, uruchomieniowe) działające w oparciu o zjawisko piezoelektryczne, magnetostrykcyjne oraz zjawisko pamięci kształtu będą niezwykle ważnymi komponentami w nowej erze technologii mikromechatroniki. Dlatego też mikromechatronika to nie tylko pojedyncza klasa przyrządów lecz także sposób w jaki zostają one zastosowane do budowy złożonych układów mikromechatronicznych. Specjalność mikromechatronika poświęcona jest teoretycznemu opisowi ceramicznych aktuatorów, przeglądowi stosowanych materiałów, projektowaniu konkretnych przyrządów, technikom sterowania aktuatorami piezoelektrycznymi oraz typowym zastosowaniom przetworników mikromechatronicznych.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Materiały inteligentne w mikromechatronice
 • Układy mikromechatroniczne
 • Przetworniki sygnałów w mikromechatronice
 • Układy sterowania systemami mikromechatronicznymi
 • Inteligentne systemy w mechatronice