Rekrutacja

Uniwersytet Śląski rozpoczyna nabór kandydatów na studia na kierunku Mechatronika w czerwcu każdego roku.

Podstawą przyjęcia na studia jest zdana matura i złożenie przez kandydata kompletu dokumentów.

Rekrutacja krok po kroku:

  1. Kryteria kwalifikacji I stopień
  2. Kryteria kwalifikacji II stopień
  3. Wymagane dokumenty
  4. Internetowa Rejestracja Kandydatów

Jeżeli nadal masz pytania związane z procesem rekrutacji skontaktuj się w celu uzyskania dodatkowych informacji

Siedziba Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Sosnowiec,

ul. Żytnia 10, pokój 411

godz. 10:00 - 14:00

tel: 32 2691900

sekretarz WKR : krystyna.przybyla@us.edu.pl