Przedmioty specjalizacyjne

Po zaliczeniu semestru trzeciego studenci wybierają jedną z trzech specjalizacji, która najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom i predyspozycjom.

1. Komputerowe wspomaganie w projektowaniu i eksploatacji maszyn

 • Komputerowa analiza obrazu w mechatronice
 • Komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej
 • Projektowanie i badanie układów mechatronicznych
 • Komputerowe projektowanie i analiza numeryczna części maszyn
 • Komputerowo wspomagane wytwarzanie części maszyn (CAM)

2. Systemy sterowania w proekologicznych zastosowaniach

 • Systemy SCADA
 • Komputerowe wspomaganie projektowania systemów sterowania
 • Systemy wizyjne i nawigacyjne
 • Systemy inteligentnego budynku
 • Technologie źródeł energii odzyskiwanej i odnawialnej

3. Mikromechatronika

 • Materiały inteligentne w mikromechatronice
 • Układy mikromechatroniczne
 • Przetworniki sygnałów w mikromechatronice
 • Układy sterowania systemami w mikromechatronice
 • Inteligentne systemy w mechatronice