Przedmioty kierunkowe

Studia II stopnia na kierunku Mechatronika obejmują swoim programem interdyscyplinarne treści kierunkowe mi.in:

  • mechanikę techniczną
  • układy elektroniczne
  • napędy maszyn
  • automatyzację i robotyzację procesów technologicznych
  • podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
  • programowanie robotów
  • nowoczesne technologie w mikromechatronice
  • funkcjonalne materiały ceramiczne dla mikromechatroniki
  • zasady ekonomicznego projektowania a także wytwarzanie nowoczesnych urządzeń i wyrobów inżynierskich