Program studiów

Standardy kształcenia

Mechatronika - studia I i II stopnia - dla studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2012/2013.

Siatki studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wzory podań

Wzór pierwszej i drugiej strony pracy - załącznik