Młody mechatronik - przez zabawę i naukę do świadomego wyboru drogi kształcenia