Kadra naukowo-dydaktyczna

Trzon kadry dydaktycznej stanowią nauczyciele akademiccy Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Ich wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowej gwarantuje najwyższy poziom kształcenia.

 • prof. dr hab. inż. Elżbieta BOCIĄGA
 • prof. dr hab. Józef LELĄTKO
 • dr hab. prof. UŚ Dariusz BOCHENEK
 • dr hab. Małgorzata ADAMCZYK-HABRAJSKA
 • dr hab. Władysław SKONECZNY
 • dr hab. Ryszard SKULSKI
 • dr hab. Beata WODECKA-DUŚ
 • dr Marek BARA
 • dr Joanna BARTKOWSKA
 • dr Dagmara BRZEZIŃSKA
 • dr Jolanta DERCZ
 • dr Jolanta DZIK
 • dr Tomasz KMITA
 • dr Joanna KORZEKWA
 • dr inż. Lucjan KOZIELSKI
 • dr Katarzyna MERKEL
 • dr Przemysław NIEMIEC
 • dr Katarzyna OSIŃSKA
 • dr Małgorzata PŁOŃSKA
 • dr Antoni SZNIRCH
 • dr Radosław ZACHARIASZ
 • mgr Mateusz NIEDŹWIEDŹ
 • mgr inż. Diana SZALBOT

Opiekunowie w roku akademickim 2018/2019:

 • I rok, I stopień - dr Dagmara Brzezińska
 • II rok, I stopień - dr Małgorzata Płońska
 • III rok, I stopień - dr Jolanta Dzik
 • IV rok, I stopień - dr hab. Beata Wodecka – Duś
 • I rok, II stopień - dr Radosław Zachariasz
 • II rok, II stopień - dr Marek Bara

Pracownicy Instytutu