Baza laboratoryjna

W realizacji zadań dydaktycznych pomaga nowoczesna baza laboratoryjna.

 1. Laboratorium napędów maszyn
 2. Laboratorium aparatury kontrolno-pomiarowej
 3. Pracownia mechaniki i wytrzymałości materiałów
 4. Laboratorium projektowania i badania układów mechatronicznych
 5. Pracownia Technologiczna (Park Technologiczny)
 6. Pracownia Automatyki (Pracownia komputerowa)
 7. Pracownia Elektrotechniki i Elektroniki
 8. Pracownia komputerowa
 9. Pracownia Nauki o Materiałach
 10. Pracownia Fizyczna
 11. Pracownia Metrologii
 12. Pracownia Spektroskopii Mechanicznej
 13. Pracownia Badań Właściwości Dielektrycznych i Piezoelektrycznych
 14. Pracownia Badań Termograwimetrycznych

http://itim.us.edu.pl/itm_nauka_aparatura.php